UF2. SQL: DML i DDL

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca


A01. Introducció al DML[1]

Consultes simples

Consultes amb funcions d'agregat

A02. Consultes amb múltiples taules

Consultes amb múltiples taules

Consultes amb subconsultes

A03. Inserció, modificació i eliminació de dades

Inserció de dades com a resultat d'un select

Inserció, modificació i eliminació de dades

A04. Ampliació del DML

Consultes amb unió, instersecció i diferència de consultes

A05. Optimització de consultes

Optimització de consultes

A06. Transaccions i gestió de la concurrència

Transaccions i gestió de la concurrència

A07. Introducció al DDL[2]

Eina gràfica per al SGBD[3]

A08. Creació de bases de dades

Bases de dades

Taules

Índexs

A09. Extensions del llenguatge DDL

Vistes

A10. ExamenReferències:

  1. Data Modification Language: Llenguatge de Modificació de Dades
  2. Data Definition Language: Llenguatge de Definició de Dades
  3. SGBD: Sistema Gestor de Bases de Dades