Pàgina principal

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Aquesta wiki va començar per fer les documentacions dels exercicis i pràctiques dels mòduls 2, 8 i 10 del grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (2017-2019) per conveniència del professor que els impartia. Cap a mig primer curs, vaig veure que era una bona eina (ja que la desconeixia fins al moment) i a mida que vaig anar podent, la vaig fer servir per a documentar-hi les activitats d'altres mòduls.

Renúncies/Disclaimer

En cap cas em faig responsable del que un pugui fer a partir de les documentacions, tutorials o notes presents en aquesta wiki en els seus sistemes. Utilitzeu i seguiu instruccions dels manuals essent conscients del que esteu fent en cada moment. Tampoc em faig responsable de possibles actualitzacions de la documentació: l'únic que puc assegurar com a autor dels articles és que eren 100% útils en el moment d'escriure'ls.

  • Podeu llegir el text complet a la pàgina de renúncies.

Contribució

Qualsevol espai Wiki pretén ser un entorn col·laboratiu on tothom pugui dir-hi la seva i afegir el seu coneixement perquè tothom el pugui gaudir, com per exemple, la Wikipedia. Tot i això, en aquest cas, és poc factible gestionar-ho amb comptes d'usuari perquè cadascú pugui fer edicions directament.

  • Si en alguna pàgina d'aquest espai hi trobeu un error que creieu que s'hagi d'esmenar, podeu enviar-me un correu electrònic a guillemᘓlordwektabyte.cat per avisar-me. (Clau GPG personal)


Taula de continguts

[modifica]

Contingut relacionat amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes


M01. Sistemes informàtics M02. Gestió de bases de dades M03. Programació bàsica


M04. Llenguatges de marques M05. Fonaments de maquinari M06. Administració de sistemes operatius


M07. Planificació i administració de xarxes M08. Serveis de xarxa i internet M09. Implantació d'aplicacions web


M10. Administració de base de dades M11. Seguretat i alta disponibilitat M12. Formació i orientació laboral
  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals


M13. Empresa i iniciativa emprenedora M14. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa M15. FCT
N/A
N/A


M16. Ciberseguretat i hacking ètic M17. Seguretat en sistemes, xarxes i serveis M18. Mòdul dual


Nextcloud

FTP

File Transfer Protocol

NFS

Network File System

SMB/CIFS

Server Message Block/Common Internet File System


GPG/PGP

GNU Privacy Guard/Pretty Good Privacy

Creació claus GPG segures

Ús de claus GPG

LUKS

Linux Unified Key Setup

Veracrypt / Truecrypt

Postfix

LVM

Logical Volume Manager

ZFS

Zettabyte File System

Un calaix de sastre amb anotacions i trossos curts de codi divers que m'ha sigut útil en algunes ocasions.


Services

Timers

Docker

Proxmox VE

Contenidors LXC

Màquines Virtuals