ASIX/M08/UF1/EX/3

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

DHCP és un protocol que permet configurar automàticament hosts en una xarxa; de manera que la seva adreça IP, màscara de xarxa, gateway per defecte i, fins i tot, adreça d'un servidor TFTP per a fer una arrencada per xarxa es poden enviar des d'un servidor als hosts clients per agilitzar el procés d'accedir a la xarxa.

El protocol DHCP té cert lligam amb el protocol BOOTP. Per a explicar com funciona, faré una llista de passos que es porten a cap quan un client es connecta en una xarxa on hi ha un servidor DHCP.

  1. La màquina client és engegada o connectada a la xarxa, i estigui configurada per a rebre la configuració via DHCP, enviarà un paquet DHCP Discover a través de l'adreça de broadcast de capa 2 (adreça MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF). Està en capa 2 perquè no sap, encara, en quina xarxa està i no té "accés" a la capa 3 del model TCP/IP (transport).
  2. El servidor DHCP (i la resta de màquines de la xarxa) rebran el paquet enviat pel client; òbviament però, només respondrà el servidor DHCP. Aquesta resposta és en forma d'un paquet anomenat DHCP Offer enviat al client que ha enviat el discover en què el servidor s'ofereix per a donar una configuració de xarxa al host client.
  3. El client rep el paquet d'oferta i, en cas de voler configurar-se de manera automàtica (la majoria dels casos, ja que per això ha enviat un DHCP Discover inicialment) enviarà un paquet DHCP Accept de tornada cap al servidor DHCP. Aquesta vegada ja no és un paquet de broadcast ja que ja sap a quina adreça MAC es troba el servidor.
  4. El servidor rep l'acceptació de rebre configuració de xarxa per part del client. Aleshores el servidor envia un paquet DHCP Lease amb la informació necessària (i que el servidor tingui configurada per oferir, dins les possibilitats) cap al client. Aquesta configuració pot ser personalitzada des del servidor per tal d'oferir adreces IP pseudo-estàtiques a hosts concrets en funció de la seva adreça MAC.
  5. El client rep el paquet DHCPack amb la informació, configura la targeta de xarxa amb les dades obtingudes i ja forma part de la xarxa i es podrà comunicar amb la resta de màquines durant el temps que duri el préstec d'aquella adreça IP.
  6. Quan el període de préstec expira, el client haurà de fer un DHCP Request de nou per a rebre una nova adreça IP o renovar la que ja tenia; depenent de la configuració del servidor DHCP.

A part d'oferir configuració automàtica, el protocol DHCP permet altres paràmetres extres com ara configuració de paràmetres per tal de permetre arrencades per xarxa (utilitzant PXE de la targeta de xarxa del client) subministrant una adreça d'un servidor TFTP des d'on descarregar una imatge arrencable d'un sistema operatiu determinat.

Els avantatges són clars en xarxes on hi hagi molts canvis de hosts, o en xarxes locals de casa on les persones no entenen de xarxes o d'informàtica. És un sistema plug-and-play: els nous dispositius que es connectin a aquella xarxa tindran accés immediat sense haver-se d'entretenir en saber la topologia de xarxa, rang d'adreces, etc. perquè tota aquesta feina se n'encarrega el servidor DHCP.