Pt22. Servidor FTP (Windows)

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Enunciat

En aquesta pràctica hauràs d'activar el rol de servidor FTP en una màquina amb Windows Server 2012 i hauràs de fer una prova de connexió, càrrega i descàrrega de fitxers amb un usuari anònim.

Procediment

Instal·lació

Començarem amb una màquina virtual bàsica de Windows Server 2012 R2. Només iniciar sessió com a Administrador se'ns obrirà la pantalla d'Administrador del servidor. Per a activar el rol de servidor FTP ho farem des de l'opció de dalt a la dreta: AdministrarAgregar roles y características

Pantalla inicial. Cliquem siguiente


I seleccionarem la opció Instalación basada en características o roles

M08UF2P222.png


Escollirem el nostre servidor (l'únic de la llista perquè no estem en un domini des d'on poguem administrar diversos servidors des d'un equip)

M08UF2P223.png


Marcarem el rol Servidor web (IIS)

M08UF2P224.png


L'apartat de Características el deixarem com està


al sub-apartat Servicios de rol buscarem Servidor FTP i marcarem l'opció i els 2 check-box fills.

Cliquem siguiente


Confirmem els canvis i cliquem Instalar.

M08UF2P227.png


Comença la instal.lació. Esperem.


M08UF2P229.png


Configuració

Una vegada instal·lat, podrem gestionar el servidor FTP des de l'Administrador del servidorAdministrador de Internet Information Services

M08UF2P2210.png


Desplegarem el nostre servidor del panell de l'esquerra i farem clic dret a Sitios i seleccionarem Agregar sitio FTP...

M08UF2P2211.png


Un cop dins, posarem un nom identificatiu al nostre FTP server i triarem una ruta del sistema de fitxers com a arrel per a aquell servidor de fitxers. Jo li poso guillem-m08uf2p22 i els arxius es desaran a C:\inetpub\ftproot A la següent pantalla definirem les adreces IP d'escolta. Com que només en tenim 1, podem deixar-ho per defecte i deixar el port 21. Marcarem l'opció de Iniciar sitio FTP automáticamente i deixarem deshabilitat l'SSL ja que hauríem de crear un certificat autosignat (o bé demanar-ne un de vàlid a una CA); marquem el radio-button "Sin SSL". Siguiente

M08UF2P2212.png


Triarem autenticació: anònima VS bàsica. En el meu cas, permetré tant l'accés anònim com el bàsic (amb comptes locals) per a fer una prova més extensa; encara que podríem fer la prova amb usuaris anònims i, més endavant, reprendre la configuració i canviar aquest paràmetre. Permetrem també la lectura i escriptura per a tots els usuaris.

M08UF2P2213.png


Una vegada finalitzat l'assistent de configuració, veurem al panell central com hi tenim 2 sitios funcionant: el nostre FTP i un servidor web per defecte


Prova

Crearé un directori i uns arxiu de text de prova des del navegador de fitxers de Windows:

  • C:\inetpub\ftproot\arxiu
  • C:\inetpub\ftproot\directori
  • C:\inetpub\ftproot\directori\arxiu_dir
  • C:\inetpub\ftproot\directori\sub_directori
  • C:\inetpub\ftproot\directori\sub_directori\sub_arxiu

Per a fer la prova podem aprofitar que el navegador web Internet Explorer (i la gran majoria de navegadors moderns) permeten accedir a servidors FTP a través de URLs del tipus ftp://servidor/directori, de manera que si obro la URL ftp://localhost podré veure el contingut de la ruta C:\inetpub\ftproot

Estic a l'arrel, corresponent al directori ftproot del sistema de fitxers. Hi ha directori i arxiu


Entro dins de directori i veig que hi ha l'arxiu creat abans


Navego com a sub_directori i veig que hi ha l'arxiu corresponent


Pel que fa als arxius, si els clico, en veig el contingut. Per exemple:

Contigut de arxiu_dirDe la mateixa manera, podria navegar des de l'explorador de fitxers de Windows o bé des de qualsevol altra màquina de la xarxa on es troba aquest servidor FTP utilitzant un client FTP com ara Filezilla o bé amb el mateix navegador web com he fet en l'exemple.