Activitat 4. Formulari PHP

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

Aprendre a utilitzar llenguatges de guió de servidors. Programació d’un formulari web en PHP i HTML.

M09UF1PT41.png


Desenvolupament

Crearem un formulari per a realitzar l’alta com a client a una empresa de serveis. Heu de fer un formulari d'alta d’usuari amb aquest contingut:

1. Tipus de document (desplegable)
  • NIF
  • NIE
  • Passaport
2. Número de document
3. Nom
4. Cognoms
5. Sexe (desplegable)
  • Home
  • Dona
6. Data de naixement
7. Correu electrònic
8. Confirmació correu electrònic
9. Telèfon mòbil
10. Població (desplegable amb 5 poblacions)
11. Codi Postal
12. Adreça
13. Periodicitat de cobrament (radiobutton) només es pot marcar un
  • Anual 100 €
  • Semestral 55 €
  • Mensual 10 €
14. He llegit i accepto les condicions (checkbutton)
15. Accepto rebre comunicacions de las empreses del grup XXX (checkbutton)
16. Password
17. Confirmació Password
18. Observacions (camp de text de múltiples files)
19. Camp per pujar un arxiu


Hi haurà el botó d'esborrar que deixarà el formulari en blanc se tenim dades introduïdes i el botó d'enviar, on mostrareu a una altre pàgina “validat.php” un text conforme s’ha enviat correctament, sempe que no hi hagi errors de validació, les dades similar a:

“Sr/a Noms i Cognoms, les seves dades s’han enregistrat correctament a les XX hores del dd/mm/aaaa”

  • Nota: En cas d’errors de validació s’hauran de mantenir les dades introduïdes al formulari per a no tornar a introduir-les. Investigueu la forma de fer-ho.

Restriccions/validacions

  • Totes les dades (camps) són obligatoris.
  • DNI →obligatori i s’ha de validar (buscar funció validació DNI + lletra).
  • Data de naixement →posarem una data per defecte 01/01/2000. S’ha de validar que sigui major d’edat.
  • Correu electrònic →obligatoris i han de ser iguals amb el camp Correu electrònic
  • Telèfon mòbil → s’ha de validar (9 dígits)
  • Password i confirmació Password →els dos són obligatoris i han de ser iguals
  • L’arxiu que pujarem només podrà ser en format PDF.
  • Nota: tots els camps de tipus INPUT han de tenir PLACEHOLDER