Instal·lació i configuració de WordPress

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Requeriments previs

  • wget
  • mariadb-server + mysql_secure_installation
  • php
  • httpd

Descàrrega

Descarregarem un .tar.gz des de la pàgina de WordPress amb wget:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Descomprimirem l'arxiu:

tar -xzf latest.tar.gz

I copiarem el directori resultant a /var/www/html/wordpress de manera que poguem accedir a la instal·lació des de http://192.168.56.100/wordpress.

cp -R wordpress/ /var/www/html
chown apache.apache wordpress -R

Instal·lació