Creació i eliminació d'usuaris

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca


Crear un usuari amb nom administrador i password 'administrador', que es connecti des de qualssevol lloc

MariaDB [(none)]> CREATE USER "administrador"@"%" IDENTIFIED BY "administrador"; 
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

Crear un usuari amb nom invitat i password 'invitat', que es connecti des de qualsevol lloc

MariaDB [(none)]> CREATE USER "invitat"@"%" IDENTIFIED BY "invitat"; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Crear un usuari amb nom consulta i password 'consulta', que es connecti des de localhost

MariaDB [(none)]> CREATE USER "consulta"@"localhost" IDENTIFIED BY "consulta"; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Crear un usuari amb nom modificacio i password 'modificacio', que es connecti des de localhost

MariaDB [(none)]> CREATE USER "modificacio"@"localhost" IDENTIFIED BY "modificacio"; 
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Crear un usuari amb nom estructura i password 'estructura', que es connecti des de localhost

MariaDB [(none)]> CREATE USER "estructura"@"localhost" IDENTIFIED BY "estructura"; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Canvia el nom de l'usuari invitat pel de convidat

MariaDB [(none)]> RENAME USER "invitat"@"%" TO "convidat"@"%";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Esborra l'usuari convidat

MariaDB [(none)]> DROP USER "convidat"@"%"; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)