Pt31. Guió d'instal·lació d'un SGBD

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Guillem Solà i Boeck (host A10BPC20)

Pt31. Guió d'instal·lació d'un SGBD

Arquitectura del servidor

El servidor on farem la instal·lació d'aquest sistema gestor de bases de dades serà una màquina amb les característiques de hardware següents:

  • CPU
Com a mínim hauria de ser un quad-core per a poder aguantar la càrrega de procés que suposa la connexió de 200 usuaris simultàniament. Idealment, escolliria un octa-core o superior per a anar tranquil, amb una arquitectura de 64bits i una velocitat de rellotge mínima de 2GHz.
  • Memòria RAM
El mínim recomanat, sols per al sistema operatiu escollit, és de 1GiB; per tant, tenir un mínim de 8GiB amb un recomanat de 12 o 16GiB hauria de ser suficient per a poder mantenir agilitat amb la càrrega de treball que suposaria. Segons Microsoft[1], el màxim que pot consumir un SQL Server 2008 per a cada usuari és d'uns 256KB, per tant, 256KB x 200 connexions = ~51MB. Per a aquesta part no hi ha problema, però com que els sistemes operatius solen posar en cache a la RAM els arxius accedits freqüentment; cosa que pot ser útil per a realitzar les consultes ràpidament sobre els arxius carregats en RAM en comptes d'haver-los de llegir des del disc. Pel que fa al SGBD[2]es recomana un mínim de 1GiB però s'avisa que el recomanat són 4GiB per a bases de dades grans; com és el cas de la pràctica.
  • Disc dur
Per al sistema operatiu base necessitem +32GiB. Aleshores, haurem d'anar ampliant partint d'aquesta xifra tenint en compte el volum de dades que s'emmagatzemaran en aquest servidor i també l'espai de disc necessari per a encabir el programari necessari per a fer funcionar el servidor i el SGBD en sí; tenint en compte possibles actualitzacions i creixement del volum de dades. És per això que, al meu parer, seria útil disposar d'un disc dur sòlid de, almenys, 250GB; amb un recomanat de 500GB. Segons el proveïdor del programari[3] necessitem 6GB per al SGBD. Aleshores hem de sumar-hi el tamany hipotètic de la base de dades en sí que rondaria potser 1GiB o 2GiB. També hem de tenir en compte que necessitarem un software per a gestionar-lo. Utilitzarem l'SQL Server Management Studio[4] que requereix uns 700MB. Tot això dóna un total aproximat de 32+6+2+1=41GiB mínims necessaris per a poder funcionar, sense tenir en compte creixement del volum de dades ni tan sols possibles snapshots o còpies de seguretat locals que es puguin programar per a poder restaurar en cas d'emergència. És per això que el mínim que recomanaria seria 250GB.
  • Xarxa
En un cas ideal recomanaria connexió a través de xarxa a velocitat de Gigabit Ethernet, ja que les consultes i les seves respostes no necessiten gaire ample de banda; per tant, hauria de ser suficient per a mantenir 200 connexions. En cas que fos insuficient, es podria instal·lar una 2a targeta de xarxa Gigabit i configurar-la en mode de load-balancing i configurar la infraestructura de xarxa per a suportar aquesta tecnologia.

Instal·lació del S.O. amb el particionament

El sistema operatiu escollit és un Windows Server 2012 R2. És un sistema operatiu de Microsoft dissenyat per a servidors. No és l'última versió però prioritzo que encara té suport i fa temps que s'ha llançat per a aprofitar-me de l'estabilitat i les actualitzacions que s'han anat llançant durant aquest temps.

Programari a instal·lar

Haurem d'instal·lar el SGBD que serà Microsoft SQL Server 2014 i un programa per a gestionar de manera gràfica el motor de Base de Dades: SQL Server Management Studio. També hi ha la última versió (2016) disponible però, com he dit en l'apartat anterior, prefereixo anar un pas enrere per a guanyar en seguretat. També, doncs, haurem d'instal·lar les actualitzacions del sistema operatiu.

Configuració dels usuaris del SGBD

Depenent de l'empresa hi haurà una demanda d'usuaris o una altra. Tot i això, a grans trets, podria crear usuaris per a cada departament de l'empresa:

  • Administrador (admin): serà el compte que utilitzarem només nosaltres com a administradors del SGBD per a tasques que no requereixin d'accés per root.
  • Direcció (direccio): serà el compte que utilitzaran els gerents i directors de l'empresa.
  • Secretaria (secretaria): compte per al secretari/ària de l'empresa encarregat de l'apartat de nòmines, tesoreria, etc. Serà l'únic usuari (a part de l'administrador i el root) que hauria de tenir accés a les taules referents a les nòmines i la resta de dades personals dels empleats.
  • Oficina (oficina): serà l'usuari amb els permisos més limitats. És el compte amb el que treballaran els empleats de l'oficina.Referències: