ASIX/M16/UF2/EX2/1

De Lordwektabyte Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca
  • Per a aquesta pràctica faré servir OpenSuse Leap 15.0 i instal·laré servidor Postfix, Dovecot, SSH, Apache i MariaDB.
zypper in mariadb apache2 postfix dovecot 
<source>
<source>
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

systemctl start apache2
systemctl enable apache2
echo -n "<html><head><title>Banner Grabbing</title></head><body><h2>It works!</h2></body></html>" > /srv/www/htdocs/index.html

systemctl start postfix
systemctl enable postfix

systemctl start dovecot
systemctl enable dovecot
  • La màquina es troba a la xarxa amb adreça IP 10.16.2.10.